ReadyPlanet.com
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง
dot
dot
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
กองช่าง อบต.วังกวาง
   
  นายมงคลชัย พินิจมนตรี  
  ผู้อำนวยการกองช่าง  
     
   
  สิบเอกพิชัย ไพรทอง  
  ผู้ช่วยนายช่างโยธา  
     
     
     
   นายมนตรี ดำดี  
   พนักงานจ้างทั่วไป  
     
     
     
     
     
     
     

 

 
โครงสร้างส่วนราชการ

สำนักงานปลัด อบต.วังกวาง
กองคลัง อบต.วังกวาง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
หัวหน้าส่วนราชการ article
หน่วยตรวจสอบภายใน