ReadyPlanet.com
dot
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง
dot
dot
dot
dot
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง
dot
dot
dot
รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สมาชิกสภา อบต.วังกวาง

 

   
  นายจิตร จันสีดา  
  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังกวาง  
  โทร.064 834 5267   
     
     
นายอาคม สายคำเลิศ    นายณัฐวุฒิ ปักเข็ม
รองประธานสภา อบต.วังกวาง    เลขานุการสภา อบต.วังกวาง 
โทร.088 078 1338   โทร.088 292 2447
  สมาชิกสภา  
     
   
นายสอน  คำหมู่    นางวรรณา พรหมอินทร์
ส.อบต หมู่ที่ 2   ส.อบต หมู่ที่3
โทร.084 382 9326    โทร.080 270 9336
     
     
นางสุวิชญา   คำเต้า   นนายสมพงษ์   ขวัญจอม
 ส.อบต หมู่ที่ 4   ส.อบต.หมู่ที่ 5
โทร.095 176 7944    โทร.093 958 4854 
     
     
นายสมนึก  พรมมี    นายอัญมณี  สิงห์บุญ
ส.อบต หมู่ที่ 6    ส.อบต. หมู่ที่ 8
โทร.095 140 4113     โทร.062 560 0393
     
   
นายสมชาย ทาทอง   นางศิริพร ตู้คำ
 ส.อบต หมู่ที่ 9    ส.อบต หมู่ที่ 10
โทร.061 314 3851   โทร.084 597 1459
     
     
นายวันนา พิลาฤทธิ์     
ส.อบต หมู่ที่ 11    
โทร.062 474 4123     
     

 

 
ผู้บริหาร อบต.วังกวาง

ผู้บริหาร อบต.วังกวาง